17 / 05 / 2019

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

4.1. Акція проводиться в ТРЦ «ЗЛАТА ПЛАЗА»(надалі – ТРЦ), який розташований за адресою м. Рівне, вул. Короленка, 1 (надалі — «Територія проведення Акції»).

4.2. Визначення Переможця Акції, які здобудуть право на отримання Сертифікату Акції, відбудеться «19» травня 2019 р. до 19:00 годині за допомогою випадкового відбору через сервіс Random.org.

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ АКЦІЇ

5.1. До участі в Акції запрошуються дієздатні громадяни України, яким на дату визначення переможця Акції виповнилося 18 (вісімнадцять) років, які проживають на території України.

5.2. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогами Розділу 5. даних Правил та належним чином виконала умови даних Правил в повному обсязі.

5.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, не залежно від виконання ними умов даних Правил:[U1]

5.3.1. власники, працівники та представники Організатора, Партнера Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки, дід, баба);

5.3.2. неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи (участь зазначених осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України). Організатор Акції не зобов’язаний перевіряти право та дієздатність Учасників Акції;

5.3.3. особи, які не виконали умови цих Правил;

5.3.4. нерезиденти України та особи без громадянства;

5.3.5. будь-які юридичні особи.

5.4. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує, що він ознайомився з Правилами Акції та погоджується з усіма умовами цієї Акції.

5.5. Під час участі в Акції Учасники зобов’язуються дотримуватись вимог даних Правил та норм чинного законодавства України, та у випадку не виконання вимог цих Правил та вимог законодавства України, втрачають право на подальшу участь в Акції.

5.6. У випадку надання недостовірних даних Учасником Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку, наданих для участі в Акції, Організатор/Виконавець та Партнер звільняються від обов’язку вручення Заохочення Акції, а такий Учасник втрачає право на отримання такого Заохочення Акції.

5.7. Учасники Акції, які порушують вимоги цих Правил можуть бути відсторонені від участі в Акції.

6. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

6.1. Для набуття статусу Учасника Акції (надалі – «Учасник Акції») та здобуття права на отримання Основного та Додаткового заохочення Акції, будь-яка особа, яка відповідає вимогам Розділу 5 даних Правил, повинна в Період проведення Акції виконати наступні дії:

6.1.1. здійснили купівлю будь-якого товару в магазинах ТРЦ на суму, що дорівнює або перевищує 1500 (одна тисяча п’ятсот) гривень та здійснили реєстрацію чеку(-ів) на інформаційні стійці 1 (першому) поверху ТРЦ протягом періоду проведення Акції в години роботи ТРЦ.

У Акції не приймають участь чеки магазинів мережі «КОСМО» (ТОВ «СУМАТРА-ЛТД»), супермаркет «ФУРШЕТ»(ДП «Рітейл центр» ) та ПзІІ «МАКДОНАЛЬДЗЮКРЕЙН ЛТД».

6.1.2. Учасник Акції після здійснення реєстрації чеку автоматично отримує Додаткове заохочення та можливість стати Переможцем акції та отримати Основне заохочення.

6.1.3. зберігати чек до закінчення строку проведення Акції.

6.1.4. обов’язково особисто бути присутнім на врученні Основного заохочення.

6.2. Впродовж Періоду проведення Акції Учасники Акції можуть зареєструвати необмежену кількість чеків.

6.3. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

6.4. Учасники Акції, беручи участь в Акції, добровільно погоджуються надати Виконавцю Акції інформацію (включаючи особисту), визначену Виконавцем Акції як необхідну для участі в Акції.

6.5. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасників Акції від належного виконання цих Правил (у т ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та/або отримання ЗаохоченняАкції тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції, Партнера Акції та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.

6.6. Організатор Акції має право вимагати в Учасника Акції пред'явити оригінали розрахункових документів (чеків), на підставі яких вони заповнювали анкети, в будь-який момент на свій розсуд.

7. ФОНД ЗАОХОЧЕННЯ

7.1. Фонд Заохочень Акції складається із Основного заохочення, яке надає Партнер Акції та Додаткового заохочення, яке надає Організатор, а разом далі -Заохочення.

7.2. Під Основним заохочення 1 (один) сертифікат на право отриманнятуристичної подорожі на 2хосіб у Єгипет, до готелюSavoy 5*, на ___(__) ночей.[U2]

Туристична подорож має бути реалізована переможцем до 31 серпня 2019 року за адресою м.Рівне, вул.Соборна, 7.

Сертифікат надає право при бажанні переможця вибрати будь-яку іншу туристичнуподорож, вартість якої не перевищує вартості Основного заохочення.

7.3. Під Додатковим заохоченням мається на увазі одержання сертифікату на суму 100 (сто) гривеньна послуги харчування у партнерів-закладів ТРЦ, а саме: в «Хінкальні», «NewYorkStreetPizza» або «Мастер Суши»

7.4. Заохочення Акції обміну не підлягають.

7.5. Заохочення Акції не може бути замінене грошовим або будь-яким іншим еквівалентом.

7.6. Строк дії сертифікату Основного заохочення з 19.05.2019 р. по 31.08.2019р.

7.7. Строк дії сертифікату Додаткового заохочення з 18.05.2019р. по 31.05.2019р.

7.8. До туристичної подорожі Основного заохочення включається (пакет послуг):

- авіаквитки в кількості 4 шт. за маршрутом Київ-Шарм-еш-Шейх-Київ;

- проживання у готелі Savoy 5*;

- трансфераеропорт – готель – аеропорт;

- медична страховка на 30000 доларів.

7.9. До пакету туристичної подорожі Основного заохочення не включається (сплачується Переможцем Акції за власний рахунок, без відшкодування вартості таких послуг Організатором/Виконавцем та Партнером Акції):

- отримання візових документів на кожного подорожуючого;

- додаткові екскурсії, які за власним бажанням замовляє Переможець Акції;

- вартість пересування міським транспортом в країні перебування;

- інші власні додаткові витрати.

7.10. Учасники Акції мають право отримати Заохочення виключно на умовах, які описані в цих Правилах.

7.11. Організатор/Виконавець та Партнер Акції не несуть відповідальність за відмову відповідних державних органів (посольств, консульств, митної, прикордонної служби тощо), зокрема і іноземної держави, видати візу Переможцю Акції (дозволити в’їзд/виїзд до/з країни подорожі). У випадку неможливості Переможця Акції здійснити подорож у зв’язку з рішенням держорганів (посольства/консульства, митниці, прикордонної служби/міграційної служби тощо) зокрема і іноземної держави, особі не повертаються (не відшкодовуються) фактично понесені у зв’язку з цим понесені витрати.

7.12. Переможець Акції може отримати відповідне Заохочення акції лише один раз в межах відповідної Акції.

8. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ

8.1. Визначення Учасників, які матимуть право на отримання Основного заохочення Акції, буде проведено Організатором (сумісно з Партнером Акції) «19» травня 2019 року о 19:00 годин серед усіх зареєстрованих протягом терміну дії Акції Учасників Акції.

8.2. Розіграш Заохочень буде проведено серед Учасників Акції, які виконали умови участі в Акції.

8.3. Учасник Акції, який визначений переможцем акції та який матиме можливість отримати Основне заохочення Акції, буде повідомлений про це одразу після проведення розіграшу шляхом телефонного зв’язку.

8.4. Присутність Переможця на врученні Основного заохочення є обов’язковою умовою для його отримання[U3] . Якщо Переможець відсутній у вказаний час в місці вручення Основного заохочення за адресою ТРЦ або він не має можливості/бажання отримати Основне заохочення, визначається інший Переможець, який матиме можливість отримати Основне заохочення серед інших претендентів на переможця, які обираються відповідно до умов цих Правил, по черзі після першого переможця.

8.5. В день проведення розіграшу Організатор інформує Переможця Акції про подальшу комунікацію з Партнером Акції.

8.6. Результати визначення Учасників Акції, що здобувають право на отримання Основного заохочення Акції, фіксуються Організатором Акції та відображаються у Протоколі.[U4] Результати, зафіксовані у Протоколі, є остаточними, та не підлягають оскарженню.

8.7. Заохочення отримують лише ті особи, які повністю виконали умови цих Правил, і виключно у порядку встановленому цими Правилами. У випадку не виконання Учасником Акції умов цих Правил, він вважається таким, який втратив статус Переможця Акції та не має права на отримання у зв’язку з цим будь-якої компенсації з боку Організатора/Виконавця, Партнера Акції. Грошовий еквівалент Заохочення не видається.

8.8. У випадку, якщо з будь-яких причин Переможці Акції не можуть отримати Основне заохочення Акції особисто, такий Переможець не має права передати/відступити своє право будь-якій третій особі.

8.9. Результати визначення Переможців Акції є остаточними та оскарженню та перегляду не підлягають. Організатор/Виконавець гарантують об’єктивність проведення процедури визначення Переможців Акції.

8.10. Організатор Акції зберігає за собою право змінювати механіку та час визначення Переможця Акції шляхом розміщення інформації на http://zlata-plaza.com.ua/, https://www.facebook.com/zlataplaza/ , https://www.instagram.com/zlataplaza/ ______________.[U5]

9. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ

9.1. В день проведення розіграшу та визначення Переможця Акції, представник Організатора Акції обговорює з ним умови отримання Основного заохочення Акції.

9.2. У випадку, коли Переможець відмовляється від Заохочення, та у випадку, коли Переможець не може отримати його з причин, які не залежать від Організатора, Партнера Акції, Заохочення буде передано іншому Учаснику Акції, який буде визначений, відповідно до умов цих Правил.

9.3. Вручення Головного заохочення акції буде відбуватись за адресою ТРЦ, не пізніше «31» травня 2019 року, за участю Партнера Акції. При вручені Головного заохочення Акції Учасник Акції, що здобув право на його отримання зобов’язаний засвідчити свою особу шляхом пред'явлення паспорта громадянина України та підписати Акт приймання-передачі Основного заохочення Акції.

9.5. Організатор/Партнер не зобов’язані компенсувати транспортні витрати Переможців для проїзду до місця видачі Основного заохочення.

9.6. Основного заохочення Акції вважається врученим Учаснику Акції, що здобув на нього право, з моменту підписання Акту приймання-передачі Основного заохочення Акції Учасником, що здобув на нього право.

9.7. З моменту вручення Основного заохочення Акції, Учасник Акції, що здобув на нього право, самостійно за власний рахунок вживає усіх заходів пов’язаних з реалізацією належного йому Основного заохочення Акції (паспорти громадянина України для виїзду за кордон, візи, тощо).

9.8. Організатор/Партнер не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції.

9.9. Організатор/Партнер не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними.

9.10. Неухильне додержання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Заохочень Акції. Відмова від виконання будь-яких положень цих Правил та/або ненадання/неповне надання визначених вище документів, та/або невиконання (неналежне виконання) всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного Учасника Акції права на одержання певного Заохочення Акції. При цьому, такий Учасник Акції вважається таким, що відмовився від отримання Заохочення Акції та не має права на одержання від Організатора/Партнера Акції будь-якої компенсації.

10. НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Учасник Акції приймає участь в Акції особисто, від свого імені, добровільно та самостійною Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, які пов’язані з участю в Акції та отриманням Заохочення.

10.2. Для отримання Заохочення Акції в рамках цієї Акції Учасник Акції самостійно має надати Організаторові Акції інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену даними Правилами. Інформація, що надається Учасником Акції, є інформацією щодо персональних даних Учасника та охороняється відповідно до чинного законодавства України. Прийняття Учасником участі в цій Акції підтверджує вірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано у цих Правилах.

10.3. Беручи участь у Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується, з даними Правилами та тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані, можуть збиратися, використовуватися, оброблятися, реєструватися та зберігатися Організатором/Виконавцем, Партнером Акції виключно з метою вручення Заохочень Акції, сплати передбачених чинним законодавством України податків та зборів, а також на інші цілі, визначені даними Правилами.

10.4. Приймаючи умови даних Правил, Учасник Акції тим самим надає згоду Організатору, партнеру Акції на такий збір, обробку, зберігання та використання персональних даних для вказаних цілей, і зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Переможця, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з маркетинговою, рекламною метою, в тому числі, але не обмежуючись: право публікації (в т.ч. його імені та зображення) в засобах масової інформації, відео та аудіо матеріалах, розміщення в мережі Інтернет без будь-яких обмежень щодо способу, місця та території використання і таке використання не підлягає відшкодуванню.

10.5. Учасники Акції не мають застережень стосовно передачі своїх персональних даних Організатору, Партнеру Акції, у випадку необхідності для цілей цих Правил. Учасники Акції погоджуються з тим, що їх дані, отримані Організатором, Партнером Акції в Період проведення Акції та занесені в базу даних, можуть бути в подальшому використані організатором Акції без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями – для відправлення інформації, повідомлень і таке інше. Згода Учасника Акції вважається наданою з моменту заповнення картки Учасника Акції.

Обробка персональних даних про расове, етнічне походження, політичні, релігійні переконання, про членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя – не здійснюється.

10.6. Організатор/Виконавець Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України про захист персональних даних, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством України. Замовник Акції має право на передачу персональних даних учасників Акції Виконавцю Акції та/або своїм партнерам в рекламних цілях із дотриманням вимог, вказаних в положеннях Закону України «Про захист персональних даних».

10.7. В розумінні Закону України «Про захист персональних даних» Організатор/Виконавець Акції є Володільцем бази персональних даних, який затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки персональних даних та доручає обробку персональних даних розпорядникам бази персональних даних, а також здійснює державну реєстрацію бази персональних даних – учасників Акції.

10.8. Персональні дані Учасників Акції зберігатимуться у базі даних Виконавця.

10.9. Беручи участь в Акції кожен Учасник Акції підтверджує, що він, з моменту початку його участі в Акції належним чином повідомлений про мету збору його персональних даних, та ознайомлений з правами, визначеними в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

10.10. Організатор/Виконавець не несуть будь-якої відповідальності за захист персональних даних Учасників Акції від неправомірного або випадкового доступу до них, а також інших неправомірних дій. Організатор/Виконавець також не несуть будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

10.11. Кожен з Учасників Акції зберігає за собою право доступу до своїх персональних даних, право на внесення змін, а також на вимогу припинення обробки своїх персональних даних.

11. ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

11.1. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення цих Правил на Інтернет-сайті [U6] http://zlata-plaza.com.ua/, https://www.facebook.com/zlataplaza/ , https://www.instagram.com/zlataplaza/ а також за телефоном 050 33 93 158.

12.2. Організатор Акції має право вносити зміни та доповнення до Правил. Зміни та доповнення набувають чинності з дати розміщення таких змін та доповнень на Інтернет-сайті http://zlata-plaza.com.ua/, https://www.facebook.com/zlataplaza/ ,https://www.instagram.com/zlataplaza/

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Беручи участь в Акції тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з даними Офіційними правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними у розумінні ст. ст. 633 та 634 Цивільного кодексу України.

Порушення Учасником Акції умов цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (в т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Заохочень Акції та інше) вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Заохочень Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавцята Партнера Акції будь-якої компенсації.

12.2. Беручи участь в Акції, тим самим, кожен Учасник Акції підтверджує свою згоду на безкоштовне (використання такої інформації жодним чином не відшкодовується Організатором/Виконавцем та партнером Акції та/або будь-якою третьою особою) надання таким Учасником інформації з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, а також у розумінні положень статей 296, 307 та 308 Цивільного кодексу України, відповідно до норм чинного законодавства України.

12.3. З моменту отримання Заохочення, ризик щодо випадкової втрати, загибелі чи псування несе Заохочення несе Переможець Акції. Організатор/Виконавець та Партнер Акції не несуть відповідальності за подальше використання Заохочення, яке отримав Переможець Акції.

12.6. Переможець Акції повинен забрати Заохочення у строки, визначені цими Правилами. Організатор/Виконавець, та Партнер Акції не зобов’язані зберігати Заохочення понад строки, визначені цими Правилами. Претензії щодо не отримання таких Заохочень не приймаються та не розглядаються.


Поширити: